menu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Jeśli chcesz zbadać wodę lub ścieki

Chcesz zbadać wodę lub ścieki
 
Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług:
 
1. Zapoznaj się z  zakresem badań.
2. Zapoznaj się z cennikiem usług.
3. Pobierz i wydrukuj dostępny w zakładce „Pliki do pobrania” formularz „Zlecenie na wykonanie badań wody i ścieków”.
4. Jeżeli chcesz pobrać próbki samodzielnie  pobierz z zakładki „Pliki do pobrania” „Instrukcję pobierania próbek” i skontaktuj się z nami w celu odebrania pojemników na próbki.
 
Oferujemy również pobieranie próbek wykonane przez kompetentny personel naszego laboratorium, jeżeli chcesz abyśmy pobrali próbki skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia szczegółów.
 
Pamiętaj, że pobraną próbkę należy w ciągu 4 godzin dostarczyć do naszego laboratorium  w chłodnym izolowanym pojemniku, gdyż warunki pobierania i transportu mają istotny wpływ na wiarygodność badań.
 
Dział laboratorium przyjmuje próbki do badań tylko w pojemnikach wcześniej wydanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00. Próbki wody przeznaczonej do badań mikrobiologicznych przyjmujemy w tych samych godzinach  od poniedziałku do wtorku.