×

Dział Wsparcia Technicznego

– uzgodnienia warunków technicznych
– uzgodnienia branżowe
– przyłączenia do sieci
– usługi w zakresie wykonania sieci i przyłączy

tel. (+48) 32 78 40 219
e-mail: arkadiusz.frania@veolia.com