×

Uchwała Nr XLV/343/21 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerklaniec  (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z 5 lipca 2021r. poz. 4720)