×

W związku z koniecznością przeprowadzenia akcji wymiany umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach wydelegowało Pracowników Przedsiębiorstwa do przekazania Państwu nowej formy umowy. Dokumenty będą Państwu dostarczane zarówno w trakcie tygodnia (zgodnie z tarasami odczytowymi) jak i w soboty.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią proponowanej umowy, uzupełnienie ewentualnie brakujących danych i  podpisanie umowy. Podpisany przez Państwa dokument prosimy zwrócić do PWIK w wyznaczonym terminie, zgodnie z instrukcją zawartą w kopercie.

Akcja wymiany umów jest prowadzona w związku z istotną zmianą przepisów ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2018 poz. 1152 z późn. zm.)  oraz wejściem w życie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry (https://pwik-tg.pl/strefa-klienta/regulamin-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow/). W przypadku pytań lub konieczności zmiany danych prosimy o kontakt z Działem sprzedaży i obsługi klienta PWiK Sp. z o.o. pod numerami telefonu (32) 78 40 200, (32) 78 40 241 (32) 78 40 226. Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta w

Tarnowskich Górach ul. Opolska 51 – poniedziałek 7:00-17:00; wtorek-piątek 7:00-15:00.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy dana akcja wymiany dokumentów jest prowadzona w Państwa rejonie zamieszkania, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (telefony jak wyżej) lub u Dyspozytora pod całodobowym numerem telefonu 994

Z poważaniem 

Zarząd Spółki