×

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych oraz odbiór i oczyszczanie ścieków i wód opadowych na terenie swojego działania. Ponadto spółka uzgadnia i wykonuje dokumentacje projektowe dla urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacji, prowadzi nadzór techniczny i inspekcyjny nad wykonawstwem i budową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, przygotowuje i koordynuje inwestycje wodociągowo- kanalizacyjne, wdraża nowe technologie produkcji przemysłowej wody i oczyszczania ścieków oraz wykonuje, konserwacje i remonty urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.