×

Zajmujemy się produkcją, zakupem, przesyłaniem i sprzedażą wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie Gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych.

Przedsiębiorstwo, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Spółka wchodzi w skład grupy Veolia w Polsce od 2002 r. Zatrudnia 150 osób. Przedsiębiorstwo eksploatuje 595 km sieci wodociągowej oraz 431 km sieci kanalizacyjnej, a także obsługuje 8 ujęć wody, 5 stacji uzdatniania wody, 4 oczyszczalnie ścieków oraz 52 przepompownie ścieków.