×

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W TARNOWSKICH GÓRACH

wychodząc naprzeciw  zapotrzebowaniu Klientów na informację o planowanych przerwach w dostawie wody lub o awariach  wodociągowo-kanalizacyjnych, które mogą istotnie ograniczyć możliwość korzystania z naszych usług uruchamia dla wszystkich odbiorców wody bezpłatną informację SMS-INFO, która będzie  przesyłana z wyprzedzeniem na Państwa telefon komórkowy!

Zwracamy uwagę ,że informacje te mogą być przesyłane także dla lokatorów, najemców, korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządców nieruchomości, Zarządy Wspólnot oraz innych.

Stopniowo będziemy rozszerzać naszą usługę o informacje na temat terminów odczytu lub wymiany wodomierzy. Usługa SMS-INFO jest  bezpłatna.

W przypadku rezygnacji z tej usługi należy wysłać SMS o treści :

USUN TG ; USUN MS ; USUN WS ;

Opłata za wysłany do nas SMS aktywujący usługę zgodnie z taryfą Państwa operatora komórkowego.

Tak wygląda przykładowa informacja wysyłana z systemu