×

Dział Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Tarnowskich Górach  wykonuje badania wody i ścieków na potrzeby własne oraz na zlecenia zewnętrzne.

Świadcząc usługi w zakresie badań wody i ścieków zapewniamy:

• jakość oraz wiarygodność wyników badań potwierdzoną zakresem akredytacji nr AB 1231; tutaj zobacz : certyfikat PCA – AB 1231
• poufność uzyskiwanych wyników badań;
• stosowanie metod badań, które są właściwie określone i udokumentowane do potrzeb klientów;
• terminowość  i szybkość wykonywanych prac;
• kompetentny personel niezbędny do realizacji zadań;
• nowoczesny sprzęt  poddawany okresowym kontrolom metrologicznym.

Wykaz badań i stosowanych metod dla wód i ścieków wykonywanych przez nasze Laboratorium.