×

28 grudnia 2016 r. Zarząd PWiK Sp z o.o. w Tarnowskich Górach oraz przedstawiciele władz Gminy Krupski Młyn podpisali umowę na świadczenie usług w zakresie eksploatacji systemu wodociągowo- kanalizacyjnego oraz kamerowanie systemu sieci  kanalizacyjnej i jej czyszczenie na terenie Gminy.

Umowa jest zawarta na okres 2 lat. Wartość kontraktu to kwota 396 tys. PLN/ rok. W ramach niniejszej umowy Przedsiębiorstwo będzie się zajmowało eksploatacją:

– 4 ujęć wody

– 20 km sieci wodociągowej

– 16 km sieci kanalizacyjnej

– 2 oczyszczalni ścieków

– 2 przepompowni ścieków