×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach informuje, że
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie decyzją GL.RZT.70.212.2021 z dnia 05 kwietnia 2022 roku zatwierdził taryfę za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasteczko Śląskie na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2022 roku.

Attachments