×
Badania laboratoryjne wody i ścieków
Kompetentny personel wykonuje za pomocą wysokiej klasy sprzętu laboratoryjnego badania wody i ścieków. W ramach analiz biologicznych prowadzone są badania mikrobiologiczne wody oraz określanie parametrów fizykochemicznych wody i ścieków. Zalecamy kontrolę jakości wody, szczególnie w studniach przydomowych.