×
Eksploatacja oczyszczalni i przepompowni ścieków
Wieloletnia obsługa  oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz przepompowni eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo a także doświadczenie w tej dziedzinie gwarantują Państwu wysoki poziom kompleksowej obsługi  w tym zakresie.
Świadczymy usługi:
– odbioru nieczystości ciekłych od podmiotów posiadających zezwolenie i utylizacji
  tych nieczystości w stacji zlewnej.
  Przyjmujemy jedynie nieczystości bytowe ze zbiorników bezodpływowych (szamb przydomowych)
   z gospodarstw domowych nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
ZDAJ SIĘ NA FACHOWOŚĆ !