×

PWiK kontynuuje projekt montażu źródełek wody pitnej w tarnogórskich szkołach. Urządzenia są montowane nie tylko w szkołach podstawowych, ale akcją są objęte również szkoły średnie. Własnie zakończyliśmy montaż źródełka w SP nr 8 w Tarnowskich Górach oraz Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego odżywania się wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym picia wody kranowej, co wpływa napoprawę kondycji fizycznej oraz ochronę środowiska naturalnegozminimalizowanie negatywnego wpływu spożywania tzw. „jedzenia śmieciowego”, o dużej zawartości tłuszczu i cukrua w konsekwencjiwzrost świadomości zdrowego odżywiania się. 

Następne szkoły, w których odbędzie się montaż źródełek, to Szkoła Podstawowa nr 9, L.O. im Stefanii Sempołowskiej oraz L.O. im. Stanisława Staszica