×

W odniesieniu do decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” dotyczącej korekty wniosku taryfowego dla gminy Woźniki zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oświadcza, że choć w jego ocenie wniosek był uzasadniony, to nie będzie odwoływał się od decyzji regulatora.

W ocenie zarządu spółki wniosek o skrócenie obowiązującej taryfy w gminie Woźniki był zasadny biorąc pod uwagę moment jego złożenia.

W Polsce dostawcy usług wodno-kanalizacyjnych nie mają możliwości dowolnego kształtowania cen dostarczania wody i odbioru ścieków, ponieważ są one regulowane przez „Wody Polskie”. W ustalaniu taryf „Wody Polskie” biorą pod uwagę koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne oraz ich zysk. Złożenie w marcu 2020 r. wniosku o korektę taryfy dla gminy Woźniki było spowodowane zdarzeniami, których w momencie ustalania cen dostarczania wody i odbioru ścieków, czyli dwa lata wcześniej, nie dało się przewidzieć. Mowa tu m.in. o istotnym wzroście kosztów energii w listopadzie 2019 r. oraz kosztów zagospodarowania odpadów.

Mimo odmownej decyzji „Wód Polskich”, nie wpływającej na ocenę zasadności złożenia wniosku przez PWiK, spółka nie będzie składać odwołania. Jej zarząd bierze przy tym pod uwagę fakt, że pandemia koronawirusa zasadniczo zmieniła rzeczywistość gospodarczą w Polsce, przekładając się na sytuację materialną gospodarstw domowych. Jednocześnie PWiK w dalszym ciągu będzie prowadzić optymalizację kosztów, aby jak najbardziej ograniczyć wzrost cen wody.

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach