×
Zmodernizowana oczyszczalnia Leśna to największa inwestycja jaką PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach dokonała w ciągu ostatnich 15 lat.Celem modernizacji  było dostosowanie jej pracy do zaostrzonych wymagań związanych z usuwaniem związków fosforu i azotu w procesie oczyszczania ścieków. Wartość projektu to 7,6 miliona  złotych,
w tym 5,76 miliona złotych  pochodzi z  dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonane prace inwestycyjne polegały na zmianie technologii oczyszczalni, zarówno jej części mechanicznej, jak i biologicznej, co miało  kluczowe znaczenie dla uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego. Zmodernizowana oczyszczalnia zapewnia obsługę następujących dzielnic Tarnowskich Gór: Opatowic, Rybnej, Strzybnicy i Pniowca.
[masterslider id=”7″]