×
Czasami  narzekamy na twardą wodę z uwagi na uciążliwości wynikające z faktu osadzania się kamienia na urządzeniach gospodarstwa domowego. Woda zawiera sole mineralne, m. in. sole wapnia i magnezu, które są związane z twardością wody. Podczas gotowania następuje wytrącanie tych soli i osadzanie się w postaci osadów na powierzchni  elementów grzewczych. Woda w sieci na terenie naszego miasta zaliczana jest do wód średniotwardych. Twardość wody  dostarczaną naszym klientom  waha się pomiędzy 215mg CaCO3 (miligramy węglanu wapnia)  a 320 mgCaCO3 i spełnia wymogi rozporządzenia, które wymaga aby twardość wody pitnej zawierała się między  50 a 500 mgCaCO3.
Twardość wody można wyrażać również w innych jednostkach, oprócz mg CaCO3 popularne są stopnie niemieckie (dH). W tej jednostce wyrażona twardość dostarczanej przez nas wody zawiera się między 12dH a 18dH przy dopuszczalnych 3 dH do 28dH.