×

Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej – 425 km

PWiK obsługuje 51 przepompowni ścieków

       Główne zadania działu eksploatacji: 

  • usuwanie awarii kanalizacyjnych
  • wymiana sieci i podłączeń kanalizacyjnych
  • wykonywanie nowych podłączeń kanalizacyjnych
  • remonty studni rewizyjnych
  • czyszczenie sieci i podłączeń kanalizacyjnych
  • diagnostyka sieci (kamerowanie)
  • usługi odpłatne
  • eksploatacja sieci deszczowych Gminy Tarnowskie Góry