×

Wniosek o wydanie technicznych warunków na zainstalowanie podlicznika wodomierza głównego dla pomiaru wody zużywanej do podlewania ogrodu (trawnika, upraw zielonych)