×

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach i II Liceum im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, wzięła udział.w warsztatach przyrodniczych w PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w ramach nagrody zdobytej w konkursie „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”.

Konkurs, zorganizowany przez Fundację Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID Warszawa miał na celu popularyzację wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach i promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie.

Nagrodą Główną przewidzianą dla laureatów pierwszych miejsc, był udział w czterogodzinnych warsztatach przyrodniczych, poświęconych zagadnieniom ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przywracania różnorodności biologicznej na obszarach miejskich. Takie warsztaty
odbyły się w dniu 16 stycznia w tarnogórskim PWiK Sp. z o.o.

Warsztaty były podzielone na dwa bloki merytoryczne. Pierwszy blok warsztatów, poświęcony tematyce ptaków i ich życia w mieście oraz  zagrożeń
na jakie są narażone w mieście, prowadzili przedstawiciele UNEP/GRID. Drugą część warsztatów, przeprowadziła Marta Bis – Prezes Zarządu
PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, która przybliżyła młodzieży tematykę działalności wodno-kanalizacyjnej w mieście i wpływu tej działalności
na środowisko. Młodzież miała okazję poznać pracę akredytowanego laboratorium Spółki, a w dyspozytorni zapoznać się z monitoring systemu
wodociągowo-kanalizacyjnego.

W ramach nagrody Zwycięzcy otrzymali vouchery o wartości 2.000 zł, które będą mogli wydać na dowolny cel (uzgodniony z Organizatorem Konkursu) oraz drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Tarnowskich Górach.

 

[masterslider id=”10″]