WYBIERZ E-FAKTURĘ - BĄDŹ EKO !

 

Aktualny cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem

i-BOK

I-BOK to bezpłatny, multimedialny serwis dla każdego klienta przedsiębiorstwa

Wyniki ankiety satysfakcji klienta

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiety satysfakcji klienta uzyskane za rok 2011

Gdzie i jak płacić

Płatności można dokonać : w kasie, banku, na poczcie oraz kartą

Bezpłatna informacja SMS-INFO

PWIK sp. z o.o. uruchamia dla wszystkich odbiorców wody bezpłatną informację SMS-INFO

FUNDACJA

Fundacja Veolia Woda ma na celu rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów oraz programów ekologicznych

Jakość wody

Informacja o jakości wody na terenie gminy Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki

Tu możesz podać odczyt

Tutaj możesz podać stan Swojego wodomierza

VEOLIA W POLSCE

Veolia Południe Sp. z o.o. jest spółką produkującą i dystrybuującą energię cieplną na terenie miasta Tarnowskie Góry. W ramach Grupy Veolia Polska współpracuje z Przedsiębior- stwem Wodociągów i Kanalizacji.

 

 

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza"

www.kanalizacja.tarnowskiegory.pl