×
Wody podziemne – niewidzialny skarb
22 marca przypada szczególne święto, a mianowicie Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992.
Co roku proponowane jest hasło przewodnie, które ma zwrócić uwagę na konkretny aspekt związany z tematem wody pitnej.  W tym roku hasłem przewodnim są „Wody podziemne – niewidzialny skarb”
Wody podziemne (gruntowe) są podstawowym zasobem, który dostarcza prawie połowę całej wody pitnej na świecie. Ponadto jest to źródło, które zasila rolnictwo i pokrywa jego potrzeby na poziomie 40%, a zapotrzebowanie przemysłu na poziomie prawie 30%.
Wody podziemne pełnią ogromną rolę w procesie podtrzymywania ekosystemów. Są ważnym elementem procesu adaptacji do zmian klimatu i często stanowią rozwiązanie dla osób, które pozostają bez dostępu do bezpiecznej wody. Pomimo faktu, iż wody gruntowne są dla nas „niewidoczne” pełnią kluczową rolę z punktu widzenia ochrony i odnowy zasobów wodnych.
Działalność człowieka, w tym wzrost populacji i wzrost gospodarczy oraz zmienność klimatu  istotnie wpływają na zasoby wód gruntowych, a w wielu częściach świata zgłaszane są poważne problemy związane z ich wyczerpywaniem i zanieczyszczeniem. Światowy Dzień Wody dotyczący wód podziemnych ma za zadanie  zwrócić uwagę na ten niewidzialny zasób-skarb i podnieść świadomość znaczenia jego ochrony.