×
 
Ogród, powstał na terenie osiedla Przyjaźń i jest to doskonały przykład zielonej inwestycji w przyszłość. Projekt został zrealizowany przez Fundację Veolia Polska przy wsparciu Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach oraz Spółek z Grupy Veolia – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Veolii Południe, prowadzących działalność w Tarnowskich Górach.

Ogród deszczowy niewątpliwie zdobi przestrzeń miejską, ale przede wszystkim jest niezwykle pożyteczny. Odpowiednio dobrane podłoże i roślinność umożliwiają filtrację powietrza, produkcję tlenu oraz gromadzenie deszczówki, która zamiast spływać to nawadnia głębsze warstwy gleby i przyczynia się m.in. do podniesienia poziomu wód gruntowych czy wilgotności powietrza. Ogród zatrzymuje wodę w ekosystemie przeciwdziałając suszy, co jest bardzo ważne szczególnie w okresach bezdeszczowych.

„Veolia jest dostawcą podstawowych usług środowiskowych: zarządzania energią, wodą i odpadami. W naszym DNA leży troska o zasoby świata – dbanie o otoczenie, na które oddziałuje ludzka aktywność. By ograniczyć jej skutki, wspieramy miasta w rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury. Budowa ogrodu deszczowego w Tarnowskich Górach jest przykładem naszej odpowiedzialności za lokalną społeczność i działaniem na rzecz rewitalizacji ekosystemu, które poprzez zwiększenie możliwości retencji, przyczyni się jednocześnie do złagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu na życie w mieście.” – powiedział Frédéric Faroche, Prezes Zarządu i Dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Beneficjentami ogrodu deszczowego są głównie mieszkańcy osiedla Przyjaźń i okolic, którzy będą mogli korzystać z nowo powstałej strefy zieleni. Ogród powstał z inicjatywy Fundacji Veolia Polska i został własnoręcznie zbudowany przez 34 wolontariuszy – pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i Spółek z Grupy Veolia czyli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Veolii Południe. Wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu i sadzeniem ponad 600 roślin były wykonane pod okiem eksperta.

Nasza współpraca z Fundacją i ze spółkami z Grupy Veolia, prowadzącymi działalność na terenie miasta przynosi wiele korzyści jego mieszkańcom. Wspólnymi siłami stworzyliśmy w Tarnowskich Górach m.in. ogród sensoryczny czy źródełka wody pitnej w szkołach. Teraz powstał ogród deszczowy i bardzo się z tego cieszę, ponieważ będzie on wspomagał adaptację miasta do zmian klimatu.” – powiedziała Jolanta Tuszyńska, Wiceburmistrz Miasta Tarnowskie Góry.

Tarnogórski ogród deszczowy tworzy różnorodna roślinność i specjalnie zaprojektowana kamienna rzeka, która poprzez swoje odpowiednie nachylenie oraz zastosowanie przegród spowalnia przepływ wody i zatrzymuje ją w obszarze ogrodu. W efekcie będzie on samowystarczalny. Co więcej, za sprawą zastosowania gleby o zwiększonej przepuszczalności, ogród będzie wchłaniał także wodę spływającą z powierzchni utwardzonych tj. jak chodniki czy parkingi.

Chętnie wspieramy inicjatywy przyjazne dla środowiska, które pomagają tworzyć eko-miasto. Dlatego bardzo się cieszymy się, że jako specjaliści od gospodarowania wodą w Tarnowskich Górach mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do powstania ogrodu deszczowego, będącego doskonałym przykładem nowoczesnej, zielono-niebieskiej architektury miejskiej.” –  powiedział Sławomir Jankowski, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach.

„Wierzymy, że dobra współpraca biznesu i samorządów może przynieść realne korzyści m.in. w postaci poprawy stanu środowiska naturalnego, ale także komfortu życia lokalnych społeczności. Jesteśmy zaufanym partnerem dla miasta, prowadzimy naszą działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz wspieramy i umożliwiamy naszym pracownikom realizację działań w ramach wolontariatu sprzyjających budowaniu ekologicznej przyszłości miasta w którym żyją.” – powiedział Wojciech Noga, Prezes Veolii Południe, która wytwarza oraz dostarcza ciepło mieszkańcom Tarnowskich Gór za pomocą sieci ciepłowniczej.