×

Podczas tegorocznej konferencji Biały Śląsk, organizowanej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przez tarnogórską Izbę Przemysłowo-Handlową Pani Marta Bis Prezes Zarządu PWiK zaprezentowała temat ekologicznych inwestycji podejmowanych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej.

Podczas dwóch dni konferencji poddano dyskusji takie tematy jak: wpływ jakości powietrza na nasze zdrowie i życie, warunki ekologiczne panujące w miejscu zamieszkania, a także przedstawiono statystyki dotyczące stanu zdrowia i kondycji mieszkańców.