×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn:

Budowa garażu dla samochodów PWIK oraz rozbiórka istniejącej wiaty  magazynowej – etap 1 wykonanie części wyższej dla samochodów specjalistycznych

Oferty wstępne należy opracować na podstawie SWZ wraz z załącznikami.

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia: 21.06.2019 do godz. 15:00

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia 05.07.2019 r do godz. 15:00

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach ul. Opolska 51 w sekretariacie mieszczącym się na I piętrze.

Czerwiec 2019r.