×

Od pewnego czasu dość popularne stały się magnesy, które powodują zahamowanie pracy wodomierzy. Są reklamowane jako „złoty środek” na zmniejszenie rachunków za zużycie wody i innych mediów. Brak jednak dodatkowej informacji, że owszem, takie magnesy spowalniają lub też całkiem zatrzymują obroty licznika, ale po jego zdjęciu, licznik zostaje nieodwracalnie uszkodzony. Nie ma możliwości wymiany części uszkodzonych, bo wiązałoby się to z uszkodzeniem plomby legalizacyjnej. Aby utrudnić nieuczciwym odbiorcom kradzież wody poprzez zakłócanie wskazań wodomierzy, PWiK w Tarnowskich Górach zaopatrzyło się przyrządy pozwalające stwierdzić fakt stosowania magnesu neodymowego. Ponadto stosowane są specjalne wskaźniki antymagnetyczne, które mają formę elastycznej naklejki z plombą zabezpieczającą przed odklejeniem i które są umieszczane bezpośrednio na liczniku. Inkasenci przy odczycie licznika są w stanie natychmiast stwierdzić czy dokonano manipulacji przy użyciu magnesu. W związku z powyższym, informujemy wszystkich naszych klientów, że jakiekolwiek próby manipulacji przy licznikach są łatwo wykrywalne. Oszczędzanie więc w ten sposób jest krótkotrwałe i nieopłacalne, a wobec nieuczciwych klientów, będą podjęte odpowiednie kroki, wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, na podstawie art. 28 ust.2 pkt 1, który mówi, iż „kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zatrzymanie, lub utratę właściwości lub funkcji meteorologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, podlega karze grzywny do 5.000 zł.” Jednocześnie informujemy, że przypadki reklamacji klientów spowodowane zakłóceniem pracy wodomierza przy użyciu magnesu, a objawiające się w efekcie wielokrotnie większym zużyciem wody od normalnego, po stwierdzeniu działania pola magnesowego podlegają również powyższym przepisom.