×

Proces wytrącania i redukcji zw. fosforu przy pomocy preparatów chemicznych.