×

Urządzenie służące odprowadzeniu cieczy sklarowanej znad powierzchni warstwy osadu.