×

Redukcja azotanów do azotu gazowego. Wywoływana przez bakterie w warunkach ograniczonego dostępu do tlenu.