×

Proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynu, a następnie do azotanu. Dokonywany przez samożywne bakterie tlenowe (nitrobakterie i nitrozobakterie).