×
Zespół urządzeń do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, wód deszczowych i roztopowych, czy też mieszaninę tych cieczy.
 W procesie oczyszczania ścieki mogą przechodzić procesy oczyszczania mechanicznego, biologicznego, chemicznego. Oczyszczanie mechaniczne polegający na wyeliminowaniu (usunięciu) elementów stałych z wykorzystaniem zjawisk fizycznych takich jak cedzenie czy osadzanie. Oczyszczanie biologiczne wykorzystuje zjawiska zachodzące na masową skalę w przyrodzie, tj. proces odżywiania się mikroorganizmów charakterystycznymi dla siebie substancjami, które w ściekach stanowią zanieczyszczenie. Oczyszczanie chemiczne realizowane jest z wykorzystaniem środków chemicznych których celem może być wytrącenie, aglomeracja, neutralizacja.