×

Wydzielony zbiornik lub część zbiornika służąca prowadzeniu procesu defosfatacji.