×

Wydzielony zbiornik lub część zbiornika służąca prowadzeniu procesu nitryfikacji.