×

PWiK Sp. z o.o. zakończył I etap wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ramach inwestycji dotyczącą przebudowy ulicy Powstańców Śląskich w centrum Tarnowskich Gór. Zadanie drogowe realizowane jest przez Powiat Tarnogórski.

Zakres prac realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmował wymianę wodociągu na odcinku od ul. Opolskiej, gdzie jest planowane nowe rondo do ul. Mickiewicza. Łącznie wymieniono ok 365 mb. sieci wodociągowej oraz 19 sztuk przyłączy.

Zakończyliśmy pierwszy etap prac, który obejmował wymianę sieci wodociągowej i przyłączy domowych, wykonanych z rur stalowych i żeliwnych. Aby zapewnić w przyszłości niezawodną pracę sieci wodociągowej,  zastosowaliśmy rury wykonane z nowoczesnych i trwałych materiałów, które posłużą mieszkańcom przez następne lata – mówi Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Wodociąg w ul. Powstańców Śląskich jest wykonany z rur polietylenowych o średnicy 225 mm, które są rurami o podwyższonej wytrzymałości (dwuwarstwowe, odporne na ciśnienie do 16 atmosfer).

Jesteśmy już po próbach szczelności oraz pozytywnych próbach jakości wody. Jesteśmy również na finiszu drugiego etapu prac, tj. odcinka od ul. Mickiewicza do ul. Strzeleckiej, gdzie został już położony nowy wodociąg o długości 290 mb. W przyszłym tygodniu planujemy przeprowadzić próby szczelności. Sprawna współpraca z głównym wykonawcą oraz postęp prac wskazują, że wywiążemy się z założonych terminów realizacji tej inwestycji – mówi Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

PWiK współpracuje również z głównym wykonawcą budowy drogi w zakresie modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych. Stan istniejącego kanału w ul. Powstańców Śląskich jest zadawalający. Kanalizacja ta została kilkanaście lat temu zmodernizowana bezwykopowo z użyciem termoutwardzalnego rękawa. W przypadku stwierdzenia złej jakości podłączeń do kanalizacji, PWiK na bieżąco będzie dokonywać ich wymiany.

Przebudowa na ulicy Powstańców 1
Przebudowa na ulicy Powstańców 2
Przebudowa na ulicy Powstańców 3
Przebudowa na ulicy Powstańców 4