×
Marta Bis – Prezes PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach wzięła udział  w debacie dotyczącej gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
w nowej rzeczywistości prawnej. Debata odbyła 11 kwietnia się podczas IX Konferencji Naukowo-Technicznej. Awarie Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan w Szczyrku.
Podczas debaty poruszono między innymi takie tematy jak: zarządzanie odpływem wód opadowych, retencjonowanie wód, eksploatacja, a koszty, wpływ opłat za usługi wodne na taryfy za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych, zasadność oraz sposób opomiarowania wód opadowych, obowiązkowa opłata za brak retencji i opłata za wprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej.