×

Podczas tegorocznych ferii zimowych PWiK zamontowało 3 kolejne źródełka wody pitnej w tarnogórskich szkołach. Tym razem akcją zostały objęte Szkoły Podstawowe nr 9 i 10 (dwa oddziały przy ul. Kochanowskiego i ul. Zacisznej).
W tej edycji programu „H2O to jest to!” niezwykłe było to, że to uczeń jednej z tarnogórskich szkół wystąpił do PWiK z prośbą o montaż urządzenia, pisząc piękny i poruszający list. Odpowiadając na jego prośbę, popartą przychylnością Dyrektora placówki, PWiK w pierwszej kolejności zamontował źródełko w SP nr 10 przy ul. Kochanowskiego, którą reprezentował ów uczeń.
Obecnie w Tarnowskich Górach i Miasteczku Śląskim mamy już zamontowanych 15 urządzeń, co nam daje łączną ilość 5 tys. dzieci z dostępem do zdroju wodnego i zdrowej kranówki. Akcja doskonale wpisuje się to w politykę zwalczania „jedzenia śmieciowego” w szkołach. Objęte są nią zarówno szkoły podstawowe jak i średnie. Urządzenia są kupowane i montowane na koszt PWiK, a także objęte systematycznymi badaniami jakości wody prowadzonymi przez akredytowane laboratorium naszej Spółki.