×

2 lutego 2021 roku Burmistrz Tarnowskich Gór, Burmistrz Miasteczka Śląskiego oraz Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach spotkali się w celu  wymiany poglądów na temat aktualnego stanu spraw związanych zarówno z bieżącym funkcjonowaniem Spółki na terenie obszaru jej działania, jak i wzajemnych oczekiwań co do przyszłości.

„Nowe otwarcie zostało przez nas przyjęte jako dobry kierunek, dający szansę na szybkie wypracowanie nowych rozwiązań” – Arkadiusz Czech – Burmistrz m. Tarnowskie Góry

Podczas spotkania przedstawiciele Gminy Tarnowskie Góry, Miasteczka Śląskiego oraz Zarządu PWiK rozmawiali przede wszystkim o stworzeniu kanałów szybkiej komunikacji oraz „mapy drogowej” dla prac nad akceptowalnym i pożądanym przez wszystkich modelem funkcjonowania Spółki oraz wzajemnych relacji z Gminami.

„Podjęto decyzję o powołaniu sześcioosobowego zespołu, który w pierwszej kolejności uporządkuje i wypracuje priorytety działań. Mamy nadzieję, iż taka forma współpracy sprzyjać będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk” – Sławomir Jankowski – Prezes PWiK Sp. z o.o.

Powołany zespół będzie składać się z zaangażowanych w sprawy komunalne, infrastrukturalne i finansowe przedstawicieli, wskazanych przez Gminę Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

„Mamy nadzieję, że deklaracja współpracy każdej ze stron jest gwarancją wypracowania szybkich rozwiązań” – Michał Skrzydło – Burmistrz m. Miasteczko Śląskie

Wynegocjowane rozwiązania mają na celu znalezienie przestrzeni na zachowanie partnerskich relacji i efektywnego prowadzenia działalności na terenie Gminy Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie.