×

Pani Anna Lebek została zwycięzczynią konkursu organizowanego przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w ramach Światowego Dnia Wody

Tarnogórzanie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy polegającej na stworzeniu hasła promującego picie wody z kranu. Konkurs miał na celu wyłonienie hasła, które będzie przewodnim w akcji promującej picie wody z kranu. W zabawie wzięło udział łącznie160 osób. Hasło Pani Anny Lebek jednak w sposób szczególny wyróżniło się na tle innych propozycji. Zwycięskie hasło brzmi „Lepszy kubek kranówki niż zgrzewka z sieciówki”.

Nie da się ukryć, że niezmiernie ważne, a wręcz obowiązkowe jest wyrabianie w sobie nawyków proekologicznych. Woda dostarczana przez nasze Przedsiębiorstwo jest smaczna i przede wszystkim spełnia wszystkie wymogi dotyczące  jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ponadto, woda kranowa jest praktycznie na wyciągnięcie ręki, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Zależy nam, by mieszkańcy zaczęli doceniać zalety „kranówki”. Hasło, które wybraliśmy, świetnie podkreśla dwie zasadnicze zalety picia wody z kranu. Pierwsza jest związana z ekologią. Pijąc wodę z kranu, przyczyniamy się do redukcji plastikowych opakowań z naszego życia. Nie mniej ważny jest również aspekt ekonomiczny. Kranówka jest po prostu zdecydowanie tańsza. Za 1m3 wody płacimy ok. 6 zł, a to daje nam 250 szklanek wody! Trzeba sobie postawić pytanie ile wydajemy za wodę mineralną kupowaną w sklepie? Warto zmienić nasze przyzwyczajenia i podjąć wyzwanie, by stać się eko-mieszkańcem mówi Sławomir Jankowski, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Przedsiębiorstwo planuje przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej z wykorzystaniem zwycięskiego hasła jeszcze w tym roku. W ramach akcji promującej picie wody z kranu, szkoły z terenu Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego zostały wyposażone w źródełka wody pitnej, a imprezy miejskie są obsługiwane przez mobilny saturator podłączony do sieci wodociągowej.

Veolia na świecie

Grupa Veolia dąży do tego, aby stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Zatrudnia około 220 000 pracowników na całym świecie, którzy tworzą i wdrażają rozwiązania w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Poprzez swoją działalność w trzech uzupełniających się obszarach Veolia przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz poprawy ich dostępności. W 2021 r. Grupa Veolia dostarczyła wodę pitną 79 milionom ludzi, obsłużyła 61 mln osób w zakresie usług ściekowych, wyprodukowała prawie 48 milionów MWh energii i przetworzyła 48 mln ton odpadów. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) osiągnęła w 2021 r. skonsolidowany przychód w wysokości 28,508 mld euro. www.veolia.com

Veolia w Polsce

Grupa Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od ponad 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. 

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 500 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

Zobacz film  Pobierz Raport Wpływu 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach zajmuje się produkcją, zakupem, przesyłaniem i sprzedażą wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych. 

Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Przy użyciu inteligentnych technologii Przedsiębiorstwo eksploatuje 587 km sieci wodociągowej oraz 425 km sieci kanalizacyjnej, a także obsługuje 8 ujęć wody, 5 stacji uzdatniania wody, 4 oczyszczalnie ścieków oraz  55 przepompowni ścieków. www.pwik-tg.pl