×

Biuro Obsługi Klienta czynne :

w  poniedziałek – piątek
od 7.00 do 15.00

tel. (+48) 32 78 40 246
tel. (+48) 32 78 40 270

        email: klient_pwik@veolia.com

W zakresie:
– umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
– umów przyłączeniowych
– zleceń usług dodatkowych
tel. (+48) 32 78 40 241

W zakresie:
– uzgodnienia warunków technicznych
– uzgodnienia branżowe
– przyłączenia do sieci
– usług wykonania sieci i przyłączy
– usług projektowych
   tel. (+48) 32 78 40 246

Podawanie odczytów
e-mail: odczyt_pwik@veolia.com
tel. (+48) 32 78 40 257
Strona www: https://www.pwik-tg.pl/strefa-klienta/stan-wodomierza/podaj-swoj-odczyt/

Dział windykacji :

tel. (+48) 32 78 40 229
tel. kom. (+48) 608 076 588
email: windykacja_pwik@veolia.com

całodobowe pogotowie wodociągowe:  608-598-988