×

Dział Oczyszczalni Ścieków

usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 – 15.00

(+48) 32 390 54 68