×

26 lutego 2019 r. Spółka otrzymała Kruszec Biznesu w kategorii „Innowacyjność”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach.

Innowacyjność wyróżniona przez IPH Tarnowskie Góry, to bardzo ciekawe rozwiązanie technologiczne zastosowane prze PWiK przy modernizacji, rozbudowie i  budowie 

infrastruktury na Oczyszczalni Ścieków „Leśna”.

Celem realizacji tej inwestycji było dostosowanie oczyszczalni ścieków Leśna  do obowiązujących przepisów, szczególnie w zakresie usuwania związków biogennych (azotu i fosforu), przy  jednoczesnym zastosowaniu najnowszych urządzeń  i rozwiązań technologicznych, co daje pewność dotrzymania właściwych parametrów oczyszczonych ścieków. Ponadto zastosowane rozwiązania wpływają na optymalizację kosztów eksploatacji jak  również minimalizację wpływu na środowisko.

https://gwarek.com.pl/gwarek/artykul/cztery-kruszce-i-gracja?fbclid=IwAR1rjWR0DFfR9aAz-cJD2CUEehfHdxSFZ8JD25K48s6k5SO-hHllNwg4lWM