×
 1. Miejsce pobrania próbki należy wybrać w taki sposób, aby było reprezentatywne i zgodne z określonym celem, ponieważ ma to duży wpływ na miarodajność wyników badań.
 2. Próbki ścieków pobrać przy użyciu czystego sprzętu np. czerpaka, wiadra, butelki itp., nie mytego detergentami, przepłukanego pobieranymi ściekami.
 3. Po pobraniu, próbkę ścieków przelać do czystej butelki, przepłukanej co najmniej dwukrotnie pobieraną próbką. W przypadku ścieków surowych pobrać około 1,5 litra próbki, a w przypadku ścieków oczyszczonych około 3 litrów. Jeżeli konieczne będzie dostarczenie większej objętości próbki, Klient zostanie o tym poinformowany na etapie uzgodnień z Kierownictwem Laboratorium.
 4. Butelki uzupełnić do pełna, aby pod korkiem nie zostały pęcherzyki powietrza.
 5. Butelki z próbką ścieków szczelnie zamknąć, zabezpieczyć przed ogrzaniem, chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i opisać w celu jednoznacznej identyfikacji próbki.
  UWAGA!!
  Próbki do badań fizykochemicznych ścieków są przyjmowane do laboratorium w środę i czwartek od godziny 700 do 1300.
  Próbki ścieków należy dostarczyć do laboratorium w czasie 4 godzin od pobieranie ścieków. Próbki należy transportować do laboratorium w chłodnym izolowanym pojemniku. Warunki pobierania i transportu mają istotny wpływ na wiarygodność wyników badań.
  Telefon kontaktowy: (32) 78-40-204; (32) 78-40-206

Attachments