×
1. Wodę w obiekcie najlepiej pobrać z kranu najczęściej używanego, po uprzednim odkręceniu sitka na wylewce (jeśli takie jest zainstalowane).
2. Odpuszczać wodę z kranu przez około 3 minuty, średnim strumieniem wody (aby przepływ w rurze nie był wzburzony).
Przed pobieraniem próbki do badań mikrobiologicznych, końcówkę wylewki kranu opalić płomieniem lub zdezynfekować środkiem dezynfekującym (spirytus, denaturat).
3. Pobrać próbkę wody do pojemników:
a) szklanego do badań mikrobiologicznych
Butelkę szklaną (opakowaną w papier, sterylną wewnątrz) należy odpakować, zdjąć korek przez papier (trzymać korek w ręce nie dotykając szlifu) podstawić pojemnik pod strumień wody nabrać do ¾ objętości.
b) plastikowego do badań fizykochemicznych
Butelkę przepłukać 3 krotnie pobieraną wodą po czym napełnić pod korek i szczelnie zakręcić.
UWAGA!!
Próbki do badań mikrobiologicznych są przyjmowane do laboratorium od poniedziałku do wtorku od godziny 7.00 do 13.00.
Próbki wody należy dostarczyć do laboratorium w czasie 4 godzin od pobieranie wody. Próbki należy transportować do laboratorium w chłodnym izolowanym pojemniku. Warunki pobierania i transportu mają istotny wpływ na wiarygodność wyników badań.
Telefon kontaktowy: (32) 78-40-204; (32) 78-40-206

Attachments