×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn:

Modernizacja sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy w ul. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach

Oferty wstępne należy opracować na podstawie zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia: 19.02.2021 do godz. 15:00 poprzez platformę zakupową https://marketplanet.pl/veolia

Lipiec 2020 r.