×

1 czerwca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w obecności reprezentantów miast Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie uruchomiło nową Dyspozycję Ruchu. Nowoczesny system monitorujący  pracę sieci i urządzeń wod-kan będzie ściśle współpracować ze sztabami kryzysowymi obu samorządów w celu poprawienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury.

 

Zarząd Spółki, w obecności burmistrzów miast Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie uruchomił nowoczesną Dyspozycję Ruchu w PWiK. Jest to kolejny krok w kierunku digitalizacji kluczowych usług komunalnych i rozwoju inteligentnych miast. Dzięki uruchomionej Dyspozycji Ruchu wszystkie informacje na temat zakłóceń pracy sieci, awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz planowanych pracach, które skutkowałyby czasowym wyłączeniem dostaw wody, będą natychmiast trafiać do odpowiednich służb przy Urzędach Miejskich.

Arkadiusz Czech – Burmistrz miasta Tarnowskie Góry: Rozwiązanie zaproponowane przez PWiK pozwoli na szybki przepływ informacji i koordynację działań osłonowych dla naszych mieszkańców. Już nie tylko strona internetowa PWiK i wodociągowy system sms-info, ale również Urząd Miasta będzie w stanie bezzwłocznie zareagować i poinformować mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach. Dziś, kluczowy jest szybki dostęp do rzetelnej informacji i coś takiego chcemy Tarnogórzanom zapewnić. To dobry kierunek, który stanowi jeden z elementów tworzenia SMART Miasta.

Kolejnym zaproponowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji etapem jest utworzenie wspólnego Centrum Monitoringu, w formie platformy, na której zamieszczane będą wszelkie informacje o planowanych pracach związanych z inwestycjami w miastach.

Michał Skrzydło – Burmistrz miasta Miasteczko ŚląskieCentrum Monitoringu pozwoli na koordynację prac inwestycyjnych prowadzonych zarówno przez Urząd Miejski jak i gestorów sieci, nie tylko wodno-kanalizacyjnych, ale także energetycznych, ciepłowniczych, gazowych czy teletechnicznych. Dzięki nowoczesnemu Centrum łatwiej będzie zaplanować i koordynować poszczególne etapy prac, co w konsekwencji przyspieszy terminy zakończenia inwestycji czy też prowadzonych remontów.

Uruchomiona Dyspozycja Ruchu, jest kolejnym krokiem poczynionym przez PWiK w ramach podnoszenia efektywności obsługi mieszkańców. W ubiegłym roku Spółka utworzyła nowoczesne Biuro Obsługi Klienta, tym samym proponując nową jakość obsługi klienta oraz pakiet usług dodatkowych.

Sławomir Jankowski – Prezes PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach:  Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego też w pierwszej kolejności zajęliśmy się poprawą efektywności w tym obszarze. Stworzenie nowego biura i nowej jakości w obsłudze klienta było naszym priorytetem. Należy jednak również pamiętać o dbałości o zasoby naturalne, co realizujemy poprzez zarządzanie infrastrukturą wod-kan. Stały monitoring pracy sieci i koordynacja w przepływie informacji pozwoli nam skuteczniej reagować na awarie i jeszcze szybciej informować odbiorców o chwilowych niedogodnościach. Stąd też powstał pomysł na skoordynowanie pracy naszych dyspozytorów z pracą służb miejskich. Wierzę, że dobra współpraca biznesu i samorządu może przynieść realne korzyści. Poprzez takie działania budujemy partnerstwo z Miastem i realizujemy innowacyjne projekty. Już dziś jesteśmy na drodze do osiągnięcia statusu inteligentnego miasta.

 

Przedsiębiorstwo obecnie eksploatuje 587 km sieci wodociągowej oraz 425 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto obsługuje 8 ujęć wody, 5 stacji uzdatniania wody, 4 oczyszczalnie ścieków oraz 55 przepompowni ścieków. Stworzona Dyspozycja Ruchu pozwala nadzorować pracę całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej z terenu Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego i Woźnik, a nowoczesny monitoring usprawnia pracę służb operacyjnych oraz przepływ informacji do odbiorców.

Luiz Hanania – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Veolia w Polsce,  odpowiedzialny również za wydajność operacyjną, transformację cyfrową i innowacje: Jednym z celów Veoli jest rozwój współpracy na rzecz poprawy stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa. PWiK w Tarnowskich Górach stanowi przykład modelowej współpracy operatora prywatnego z samorządem. W kolejnych latach planujemy dalsze inwestycje zmierzające do unowocześnienia infrastruktury wod-kan, przekładające się na rozwój miasta przyszłości.