×

PWiK Sp. z o.o. zakończył budowę i uruchomił nową hydroforownie, która poprawi parametry ciśnienia wody mieszkańcom osiedla w Miasteczku Śląskim

29 lipca 2020 r. Spółka sfinalizowała inwestycję związaną z budową hydroforowni w Miasteczku Śląskim w ul. Gajowej, co wpłynie na poprawę parametrów ciśnienia wody dla mieszkań  na osiedlu, szczególnie tych położonych na  najwyższych kondygnacjach.

W Miasteczku Śląskim zasilanie w wodę odbywa się z ujęcia Bibiela należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, z punktu zakupowego w Żyglinku przy ul. Śląskiej. Parametry ciśnienia w miejscu zakupu są na maksymalnym poziomie, nie ma więc możliwości ich zwiększenia. Woda dostarczana w rejon Osiedla przepływa siecią wodociągową przez cały teren miasta, gdzie następują rozbiory wody i spadki ciśnienia – stąd pojawił się problem u mieszkańców osiedla na wyższych kondygnacjach.  Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy osiedla byli zaopatrywani w wodę z Huty Cynku Miasteczko Śląskie i takie problemy nie występowały.

Inwestycja wiązała się z dużymi wyzwaniami, jak przygotowanie projektu, przebudowa sieci i  z pracami z przeregulowaniem sieci, gdyż dla wdrożenia tego rozwiązania zdecydowaliśmy się na zmianę stref  zasilania – mówi Henryk Schlagner Wiceprezes Zarządu PWiK

Zastosowane rozwiązanie przyniosło  już efekty. Od momentu uruchomienia hydroforowni mieszkańcy osiedla oraz jego administratorzy potwierdzają, iż parametry ciśnienia wody oraz komfort korzystania się z wody zdecydowanie się poprawiły. Przepływ wody i ciśnienie są na bieżąco, zdalnie monitorowane przez Dyspozytora PWiK.

Jest dla nas niezwykle ważne, aby nasi odbiorcy, a w tym wypadku mieszkańcy osiedla w Miasteczku Śląskim byli zadowoleni z jakości naszych usług. Projekt budowy i montażu hydroforowni jest inwestycją, która była konieczna, aby mimo okresowo dużych  rozbiorów wody, każdy odbiorca miał wodę o dobrej jakości i odpowiednim ciśnieniu – mówi Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.