×
Z przyjemnością informujemy o stworzeniu nowej przestrzeni Biura Obsługi Klienta w PWiK.
Nasi będą Państwo mogli w jednym miejscu uzyskać informacje dot. warunków technicznych przyłączenia do sieci, złożyć odpowiednie wnioski oraz zawrzeć umowę na usługi dostawy wody i odbioru ścieków. W Biurze Obsługi Klienta znajduje się również Centrum zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną, co pozwala śledzić bieżącą pracę urządzeń. Cyfryzacja zarządzania pracą sieci zdecydowanie przyspieszyła i zautomatyzowała proces przepływu informacji i lokalizowania problemów i blokowania zakłóceń, jak również podejmowania działań prewencyjnych bez konieczności interwencji bezpośrednio w terenie.
Dzięki temu uzyskaliśmy dokładny podgląd przepływu, rozbiorów czy spadków ciśnienia, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody zarówno gospodarstwom domowym jak i przemysłowi.
Czy możemy zrobić krok dalej? Oczywiście, że tak. Następnym etapem prac będzie powiązanie  inteligentnego systemu zarządzania siecią i zdalnego odczytu wodomierzy z naszą aplikacją dla Klientów. Wprowadzając takie rozwiązanie nasz odbiorca będzie miał stale aktualne informacje o zużyciu wody, albo też będzie otrzymywał alerty o ponadnormatywnej konsumpcji.

Zapraszamy do naszego nowego Biura Obsługi Klienta