×

Oczyszczalnia Ścieków „Leśna” w Tarnowskich Górach – Strzybnicy przy ulicy Kraszewskiego

 

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z dzielnic Strzybnica, Rybna, Opatowice i Pniowiec.

 

Oczyszczalnia składa się z części mechanicznej, biologiczno-chemicznej i osadowej. W części mechanicznej ścieki surowe oczyszczane są z cząstek

i zawiesin stałych takich jak skratki i piasek.

W części biologiczno-chemicznej poprzez wykorzystanie metody osadu czynnego dochodzi do redukcji zanieczyszczeń takich jak: BZT5, ChZT, zawiesina, a także związków biogennych (azotu i fosforu).

W części osadowej dochodzi do stabilizacji tlenowej oraz mechanicznego odwodnienia osadów ściekowych.

 

Oczyszczalnia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym może przyjąć średnio 1 147 m3/d ścieków.

 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Stoła.