×

Oczyszczalnia Ścieków „Miasteczko Śląskie” w Miasteczku Śląskim przy ulicy Dworcowej

 

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z terenu Miasteczka Śląskiego i Żyglina.

 

Oczyszczalnia składa się z części mechanicznej, biologicznej i osadowej. W części mechanicznej ścieki surowe oczyszczane są z cząstek i zawiesin stałych takich jak skratki i piasek.

W części biologicznej poprzez wykorzystanie technologii osadu czynnego w reaktorach typy SBR dochodzi do redukcji zanieczyszczeń takich jak: BZT5, ChZT oraz zawiesina ogólna.

Po stabilizacji osady ściekowe odwadniane są na poletkach ociekowych.

 

Oczyszczalnia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym może przyjąć średnio 1 320 m3/d ścieków.

 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Graniczna Woda.