×

Oczyszczalnia Ścieków „Repty Śl.” w Tarnowskich Górach – Starych Tarnowicach przy ulicy Pyskowickiej

 

Oczyszczalnia  przyjmuje ścieki komunalne z dzielnic Stare Tarnowice, Repty, Os. Przyjaźń oraz z obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY”

i Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

Oczyszczalnia składa się z części mechanicznej, biologiczno-chemicznej i osadowej. W części mechanicznej ścieki surowe oczyszczane są z cząstek

i zawiesin stałych takich jak skratki i piasek.

W części biologiczno-chemicznej poprzez wykorzystanie technologii osadu czynnego dochodzi do redukcji zanieczyszczeń takich jak: BZT5, ChZT, zawiesina, a także związków biogennych ( azotu i fosforu).

W części osadowej dochodzi do zagęszczenia. stabilizacji beztlenowej oraz mechanicznego odwodnienia osadów ściekowych.

 

Oczyszczalnia zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym może przyjąć średnio 2 375 m3/d ścieków.

 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Potok Starotarnowicki.