×
7 listopada 2016 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Tarnowskich Górach wraz z 11 sygnatariuszami podpisało porozumienie dotyczące współpracy na rzecz wsparcia kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem zagospodarowania wód podziemnych.
Podpisane porozumienie, to pierwszy krok związany z upowszechnianiem i zachowaniem tarnogórskiego dziedzictwa industrialnego, gdyż tarnogórskie obiekty (aż 28 obiektów) ubiegają się o wpis na prestiżową listę dziedzictwa UNESCO.
Porozumienie zostało podpisane przez dwunastu sygnatariuszy: Województwo Śląskie, miasto Tarnowskie Góry i Bytom, powiat tarnogórski, gmina Zbrosławice, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Sygnatariusze zobowiązali się współpracować z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, a także wypracować ogólne zasady działania i współpracy określone w Planie zarządzania dobrem na lata 2016-2020, co da gwarancję skutecznej ochrony i zarządzania obiektami.
Decyzja o uznaniu tarnogórskich zabytków górniczych za dziedzictwo o uniwersalnym znaczeniu zapadanie najprawdopodobniej podczas posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO na przełomie czerwca i lipca 2017 r.
[masterslider id=”3″]